Aktualności Aktualności

Dojazd nr 5

Z końcem września dokonano odbioru inwestycji drogowej dotyczącej dojazdu pożarowego nr 5 znajdującego się na terenie Leśnictwa Tęgowiec.

Dojazd wymagał przebudowy z uwagi na intensywność użytkowania nie tylko przez pojazdy służące gospodarce leśnej, ale również przez licznie odwiedzających turystów. Odcinek o łącznej długości 2,5 km wykonany został z łamanego kruszywa naturalnego. W związku z brakiem zgody RDOŚ zmuszeni byliśmy wyłączyć z przebudowy odcinek przebiegający przez rezerwat Bagno Mostki. Cieszymy się z realizacji inwestycji i mamy nadzieję, iż poprawa infrastruktury usprawni komunikację i wzmocni bezpieczeństwo pożarowe w lasach.