Aktualności Aktualności

Dziki zostały policzone

Zgodnie z Decyzją Nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniach 21 i 24 października bieżącego roku przeprowadzona została inwentaryzacja dzików na Pojezierzu Brodnickim.

Pędzeniami próbnymi objęto 14% powierzchni leśnej Nadleśnictwa Brodnica tj. ponad 3200 ha lasów państwowych i prywatnych. W przedsięwzięciu każdego dnia uczestniczyło ponad 100 osób. Zespoły inwentaryzacyjne składały się z pracowników Nadleśnictwa Brodnica, myśliwych ze wszystkich miejscowych kół łowieckich oraz  pracowników zakładów usług leśnych pracujących na rzecz Nadleśnictwa Brodnica. Jednego dnia dołączyli także strażacy z OSP Górzno.

Uzyskane wyniki okazały się zgodne z przewidywaniami. Stwierdzone zagęszczenie dzików w ilości nieco ponad 3 sztuki na 1000 ha powierzchni obwodu łowieckiego okazało się znacznie niższe niż wynik inwentaryzacji wiosennej, przeprowadzonej w kołach łowieckich na terenie Pojezierza Brodnickiego. Niższe również niż wytyczone do osiągnięcia na koniec sezonu łowieckiego tj. 5 sztuk na 1000 ha obwodu.

Korzystając z okazji dziękuję wszystkim za okazany profesjonalizm i sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji. Niech Wam Bór Darzy w całym sezonie łowieckim.