Aktualności Aktualności

Kolejne zające zasiedliły pola

W dniu 13.10.2021 r. na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny "Mszano" Nadleśnictwa Brodnica po raz kolejny wypuszczono zające w ilości 75 sztuk, w tym 25 sztuk zostało wpuszczone do kwatery adaptacyjnej a 50 sztuk do łowiska. Zające pochodzą z hodowli  Nadleśnictwa Świebodzin. Zwierzęta zostały zakupione ze środków Funduszu Leśnego w ramach realizacji programu pt. "Wzbogacanie bioróżnorodności przyrodniczej łowisk leśnych i polnych o podstawowe gatunki zwierzyny drobnej na terenie OHZ Mszano na lata 2018-2022".

Nadleśnictwo Brodnica wsiedla zające od 2013 roku na teren OHZ Mszano w ramach ww. programu.

Wyniki corocznych inwentaryzacji zajęcy metodą reflektorową wykazują wzrost populacji zajęcy w łowisku. Zatem nasze działania przynoszą pozytywny aspekt dla środowiska i populacji tego gatunku.