Aktualności Aktualności

Ku pamięci

W dniu 20 maja 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Brodnica w Leśnictwie Borek odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika pomordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców wsi Zaborowo.

Inicjatorami i organizatorami tego wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Górzno, Nadleśnictwo Brodnica oraz mieszkańcy wsi Zaborowo, którzy pragnęli, aby miejsce, w którym zginęli ich bliscy, znajomi, sąsiedzi w walce z hitlerowskim okupantem nie zostało zapomniane. Uroczystościom przewodniczył Burmistrz Miasta i Gminy Górzno, a pamiątkową tablicę, na której znalazły się nazwiska osób zamordowanych poświęcił Ksiądz Kanonik Stefan Antoni Maliszewski – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie.

Na tablicy widnieje napis:

W TYM MIEJSCU 21.10.1944 R. ZOSTALI ZAMORDOWANI PRZEZ HITLEROWCÓW MIESZKAŃCY ZABOROWA

ANNA BOBEREK LAT 64

WAWRZYNIEC BOBEREK LAT 66

MARIANNA ŁASKA LAT 39

ANNA LEWICKA LAT 38

GRZEGORZ NARODZONEK LAT 20           

                                  PAMIĘTAJ!

 

Od wielu lat na pniach starych, omszałych drzew można spotkać zwykłe metalowe tablice z nazwiskami naszych rodaków, którzy oddali swoje życie, aby kolejne pokolenia mogły żyć w wolnym kraju. Nadszedł czas, kiedy powinniśmy się pokłonić nad wszystkimi miejscami, w których ginęli nasi przodkowie, aby oddać hołd za ich odwagę i waleczność.

Symboliczny hołd pomordowanym oddali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica wraz z pracownikami, Ochotnicza Straż Pożarna w Górznie, kombatanci Gminy Górzno, władze samorządowe, Dyrektor i uczniowie Zespołu Szkół w Górznie oraz mieszkańcy wsi Zaborowo. Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.