Aktualności Aktualności

Lasy inwestują w lasach

Na przełomie listopada i grudnia 2015 roku w Nadleśnictwie Brodnica oddano do użytku jedną z dwóch inwestycji drogowych polegających na przebudowie dojazdów pożarowych Nr 11 i Nr 1.

Prace budowlane na łącznej długości około 12 km polegały na wykonaniu koryta drogi oraz ułożeniu warstw tłucznia o określonych wymiarach, jego zagęszczeniu a także nadaniu drodze określonego profilu. Drogę Nr 1 wykonano ze środków uzyskanych z oszczędności powstałych z rozliczenia drogi Nr 11.

Całość prac sfinansowano ze środków Funduszu Leśnego. Do tej pory tego typu inwestycje finansowano ze środków własnych lub PROW.

Dzięki przebudowaniu tych dróg znacząco poprawiła się dostępność i komunikacja w lasach północnej części Nadleśnictwa Brodnica. To główne arterie komunikacyjne dla obrębu Zbiczno i Mścin łączące z drogą publiczną Leśnictwa Zarośle, Grabiny i Górale oraz Ostrówki. Dzięki nim poprawi się także atrakcyjność regionu dla turystyki rowerowej.