Aktualności Aktualności

Narada przeciwpożarowa

Na coroczną naradę przeciwpożarową w Nadleśnictwie Brodnica przybyli przedstawiciele samorządów lokalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, parków krajobrazowych, zarządów dróg oraz lokalnych mediów.

Spotkanie to było okazją do przedstawienia sytuacji pożarowej oraz zagadnień związanych ze szkodnictwem leśnym w ubiegłym roku oraz planów na 2020 rok.

W ubiegłym roku w Nadleśnictwie Brodnica wystąpiły 2 pożary lasu, które udało się szybko ugasić. Niewielka średnia powierzchnia jednego pożaru lasu to zasługa nowoczesnego monitoringu przeciwpożarowego terenów leśnych, jak również społeczeństwa, które świadome zagrożenia, jakie niosą pożary, rozsądnie korzysta z dostępności lasów oraz właściwie reaguje, zgłaszając zauważone pożary.

Kampanie informacyjne o charakterze przeciwpożarowym prowadzone przez Lasy Państwowe bezpośrednio kształtują świadomość przeciwpożarową i wrażliwość społeczeństwa. Na przykładzie Nadleśnictwa Brodnica widać ich efekt w postaci niewielkiej liczby pożarów lasów. 

Dziękując zaproszonym gościom za liczny udział w naradzie, żywimy nadzieję, że dotychczasowa współpraca będzie nadal przynosiła korzyści dla Pojezierza Brodnickiego.