Aktualności Aktualności

Nowa ścieżka rowerowa

Staraniem i kosztem Nadleśnictwa Brodnica zbudowana została kolejna ścieżka rowerowa na Pojezierzu Brodnickim.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Brodnica, w tzw. pasie przeciwpożarowym, między Zbicznem a Sumowem powstał trakt rowerowy. Lokalizacja nieprzypadkowa, gdyż droga powiatowa w tym miejscu jest kręta, wąska i ograniczona barierami ochronnymi uniemożliwiającymi ewentualną ucieczkę na pobocze. Do tego rosnąca presja turystyczna i oczekiwania społeczne odnośnie do udostępniania lasów z jednej strony, a z drugiej wola leśników, aby udostępniać lasy doprowadziły do realizacji inwestycji.

Ścieżka dedykowana jest rowerzystom, bo taki ruch głównie występował w tej części Pojezierza Brodnickiego, o długości 750 metrów, utwardzana na głębokości 20 cm kruszywem naturalnym. Ubiegłotygodniowy „odbiór” inwestycji i dotychczasowa reakcja społeczeństwa utwierdzają, że były to dobrze zainwestowane pieniądze. Mamy nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i turystów, a nagrodą dla nas leśników niech będzie poszanowanie przyrody objawiające się czystością tutejszych lasów.