Aktualności Aktualności

Ochrona przyrody Pojezierza Brodnickiego - Początki

Pojezierze Brodnickie od dawna budziło zainteresowanie przyrodników.

Teren ten, szczególny pod względem krajobrazowym, charakteryzuje się wielką różnorodnością przyrodniczą. Zauważył to, nieżyjący już, znany polski botanik i działacz ochrony przyrody, profesor UAM w Poznaniu Zygmunt Czubiński, publikując w 1937 roku opracowanie pt. "Roślinność Pojezierza Brodnickiego i terenów sąsiednich ze stanowiska ochrony przyrody". W pracy tej przedstawiona została przyroda Pojezierza Brodnickiego głównie od strony botanicznej, tworząc podwalinę dla obecnych rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych funkcjonujących w granicach Nadleśnictwa Brodnica. Egzemplarz wspomnianego powyżej opracowania znalazł się w zasobach historycznych Nadleśnictwa i jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Przyroda Pojezierza Brodnickiego zawsze zachwycała i nadal zachwyca, co niewątpliwie jest zasługą długiej tradycji ochrony przyrody na tym terenie kultywowanej przez lokalnych przyrodników, leśników i mieszkańców świadomych bogactwa swojej małej ojczyzny.