Aktualności Aktualności

Pszczoły - specjalistki od zapylania

Jedna pszczoła w ciągu całego swojego życia potrafi wytworzyć małą łyżeczkę miodu.

Do wyprodukowania jednego kilograma miodu, pszczoły muszą odwiedzić kwiaty blisko 4 mln razy. Jednak to nie miód sprawia, że pszczoły w naszym życiu odgrywają tak wielką rolę.

Pszczoły to specjalistki od zapylania. To właśnie one umożliwiają zachowanie bioróżnorodności i zwiększają plony upraw sadowniczych. Zdecydowana większość owoców i warzyw to gatunki owadopylne. Bez pszczół rozwój i wzrost roślin jest niemożliwy. Zauważalne w ostatnich latach masowe ginięcie rojów pszczelich  sprawiło, że coraz chętniej udostępniamy im przestrzeń do życia.

Z okazji zbliżającego się „Światowego dnia pszczół” Nadleśnictwo Brodnica na terenie Leśnictwa Rytebłota przystąpiło do założenia łąki kwietnej. Miejsce to zostało wybrane nie przypadkowo. Miejscowy leśniczy zajmuje się pszczelarstwem od wielu lat, a nieopodal zaplanowanej łąki kwietnej zlokalizowana jest pasieka pszczela wraz z około 30 rodzinami pszczelimi.

Założona przez Nadleśnictwo Brodnica miododajna łąka kwietna o powierzchni 18 arów, dzięki bogactwu gatunków roślin kwitnących, zapewni pszczołom dostęp do różnorodnego pokarmu przez cały sezon. Stanowić będzie również miejsce do życia dla wielu innych organizmów, a także pomoże zatrzymać wodę w glebie i ograniczyć erozję.

Zachęcamy do urozmaicania roślinności swoich ogrodów nie tylko dla walorów estetycznych, ale także dla pszczół. Życie pszczół zależy od nas, a życie nasze zależy od pszczół.