Aktualności Aktualności

Ptaki Nadleśnictwa Brodnica - odsłona druga

Pogoda tej jesieni jest wyjątkowo łaskawa, serwując nam iście bajkowe krajobrazy. Lasy Nadleśnictwa Brodnica prezentują teraz swoje szczególne walory przyrodnicze, również w kontekście jesiennych wędrówek ptaków.

Jesień w Nadleśnictwie Brodnica (fot. Borys Szpryngwald)

Liczne na tym terenie jeziora polodowcowe o charakterze rynnowym stanowią naturalny korytarz migracyjny, oferujący ptakom atrakcyjne siedliska i żerowiska. Właśnie trwa intensywny przelot kaczek, które gromadzą się na większych jeziorach, żeby odbudować zapas energii przed dalszą wędrówką. Możemy teraz obserwować zarówno jednogtunkowe, jak i wielogatunkowe zgrupowania tych ptaków, skupiające nawet do kilkuset osobników. Jednym z ciekawszych akwenów jest jez. Bachotek, położone w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Drwęcy. Charakteryzuje się urozmaiconą linią brzegową z licznymi płatami szuwarów. Jako ostatni zbiornik rynny Skarlanki, poprzez Tamę Brodzką, łączy się z rzeką Drwęcą.

jez. Bachotek (fot. Borys Szpryngwald)

 

jez. Bachotek (fot. Borys Szpryngwald)

Jesienią można tu zaobserwować m.in. świstuny, krakwy, krzyżówki, czernice, gągoły, nurogęsi, głowienki, rożeńce, płaskonosy, cyraneczki, a nawet pojedyncze ogorzałki. Wielokrotnie obserwowany był również nur czarnoszyi. Liczny w tym okresie jest perkoz dwuczuby. Trzcinowiska oraz wypłycenia przy drodze krajowej nr 15, tuż obok jazu na rz. Skarlance, przyciągają corocznie do kilkudziesięciu osobników czapli białej. Późną jesienią oraz zimą nieregularnie pojawia się tu pluszcz. Jest to również siedlisko lęgowe gęsi gęgawy. Warto odwiedzać to jezioro, bo zawsze zaskakuje ciekawymi gatunkami ptaków. Należy również wspomnieć, że obszar ten został włączony do sieci Natura 2000, jako Ostoja Brodnicka. Ponadto, zlokalizowany jest on w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego.