Aktualności Aktualności

Punkty czerpania wody po nowemu

W listopadzie bieżącego roku dokonano gruntownych napraw czterech punktów czerpania wody zlokalizowanych przy naturalnych zbiornikach wodnych.

Prace polegały na utwardzeniu nawierzchni i wykonaniu podejść przeznaczonych do ustawienia motopompy w czasie bezpośredniej akcji gaśniczej. Dzięki wykonaniu tych prac znacznie zmodernizowano system ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Brodnica. Konieczność ich wykonania ujawniono podczas letnich manewrów Państwowej Straży Pożarnej w lasach Pojezierza Brodnickiego.