Aktualności Aktualności

Środki Unijne dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego Nadleśnictwa Brodnica

Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa pożarowego lasów to poważne obciążenie finansowe dla każdego nadleśnictwa, a modernizacja i przeorganizowanie całego systemu to inwestycja planowana latami i trudna w realizacji.

Szansą dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego lasów stał się Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 226: Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Nadleśnictwo Brodnica po raz trzeci skorzystało z szansy poprawy bezpieczeństwa pożarowego lasów w ostatnim rozdaniu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Tym razem celem operacji było wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej poprzez przebudowę systemu monitoringu przeciwpożarowego w oparciu o dwie wieże z kamerami monitorującymi tereny Nadleśnictwa Brodnica w celu wykrywania pożarów oraz przebudowę fragmentu dojazdu pożarowego nr 13 w Leśnictwie Zarośle i Grabiny w celu umożliwienia przejazdu ciężkim sprzętem gaśniczym.

W dniu 1 października 2014 roku zrealizowano pierwszy etap operacji, przebudowę fragmentu dojazdu pożarowego nr 13 o długości 4,085 km, w wyniku czego doprowadzono jego stan do wymogów stawianych dojazdom pożarowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa służb podejmujących ewentualne akcje gaśnicze.

Drugi etap działania zakończył się w dniu 22 grudnia 2014 roku, a jego owocem była przebudowa systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów Nadleśnictwa Brodnica. W ramach drugiego etapu operacji od podstaw zbudowano dwie stalowe wieże na terenie Leśnictwa Karbowo i Nowy Świat oraz zaadaptowano istniejącą wieżę na terenie Leśnictwa Zarośle. Na wieżach w Zaroślu i Nowym Świecie zamontowano kamery HD, natomiast wieża w Karbowie stała się obiektem pośrednim radiolinii umożliwiającym przesył sygnału radiowego do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD) zlokalizowanego w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica. W ramach inwestycji uzbrojono również PAD w niezbędne zaplecze techniczne: dwa monitory, komputer i panel sterujący kamerami. Celem drugiego etapu działania było objęcie monitoringiem przeciwpożarowym całego terenu Nadleśnictwa Brodnica oraz wyeliminowanie niebezpiecznej i kosztownej pracy przy obsłudze bezpośredniej monitoringu przeciwpożarowego prowadzonego na wieży pożarowej.

Zrealizowana inwestycja zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pożarowe lasów na terenie Nadleśnictwa Brodnica. Skróceniu ulegnie czas dojazdu ekip ratowniczych do ewentualnych pożarów lasu oraz zwiększy się efektywność i bezpieczeństwo ratowników podejmujących walkę z żywiołem. Prowadzony monitoring przeciwpożarowy z uwagi na jego zasięg, stanie się bardziej skuteczny, a ze względu na jego miejsce – PAD w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica, komfortowy i bezpieczny dla obsługujących. Dodatkowo, tak przygotowany monitoring może służyć kompleksowej poprawie bezpieczeństwa społecznego na całym obszarze będącym w jego zasięgu.