Aktualności Aktualności

Szkolenie p-poż w Rytychbłotach

Zgodnie z planem pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosta Brodnicki Pan Piotr Boiński zarządził ćwiczenia taktyczno – bojowe na terenie leśnym Nadleśnictwa Brodnica - Leśnictwa Rytebłota.

Na szkolenie zaproszeni zostali przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, Policji w Brodnicy, lokalnych władz samorządowych oraz Nadleśnictwa Brodnica. Ćwiczenia poprzedzone były posiedzeniem PZZK w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica, gdzie omówiono scenariusz ćwiczeń, możliwości powiatowych służb, inspekcji, straży w zakresie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w kompleksach leśnych. Omówiono również ogólną charakterystykę Nadleśnictwa Brodnica pod kątem zagrożenia pożarami, czynniki potęgujące to zagrożenie oraz możliwości wykrywania i zwalczania pożarów przez Służbę Leśną. Przedstawiono również zadania Policji polegające na zabezpieczeniu miejsca pożaru poprzez kierowanie ruchem, ewakuację ludności oraz ustalanie przyczyn i ewentualne ustalanie sprawców pożarów.

Praktyczne sprawdzenie możliwości służb miało miejsce w południe na terenie Leśnictwa Rytebłota, gdzie ćwiczono możliwości poboru wody zarówno przy użyciu motopompy, podającej prąd wody bezpośrednio w miejsce pożaru oraz tankowania z naturalnego zbiornika przy pomocy motopomp do wozów bojowych, dowożących wodę w miejsce pożaru.

Szkolenie zakończono wspólnym posiłkiem i omówieniem wniosków z przeprowadzonych ćwiczeń.

Nadleśnictwo Brodnica ma to szczęście, że pożary lasu występują względnie rzadko. Podejmowane działania na rzecz udoskonalania monitoringu obszarów leśnych oraz edukacji leśnej społeczeństwa  przyczyniają się do bardzo szybkiej lokalizacji pożarów, a sprawne alarmowanie i błyskawiczna reakcja służb Straży Pożarnej i Policji sprawiają, że pożary jakie powstają udaje się zażegnać w zarodku. Tym bardziej zasadne i konieczne staje się podejmowanie ćwiczeń angażujących wszystkie służby, aby w terenie nauczyć się wspólnych działań ratowniczo – gaśniczych pożarów wielkopowierzchniowych.