Aktualności Aktualności

Szkolenie terenowe z hodowli lasu

W dniu 13 lipca 2018 r. w Nadleśnictwie Brodnica zorganizowane zostało szkolenie terenowe dla służby leśnej z zakresu hodowli lasu.

Na terenie Leśnictw Karbowo, Rytebłota oraz Grabiny, Nadleśniczy omówił aktualne trendy w hodowli lasu, proekologiczne metody gospodarowania lasem, poprzez przywracanie składów gatunkowych właściwych dla danych siedlisk, szczególnie w granicach obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody. Ważnym elementem szkolenia było również przypomnienie zasad certyfikacji lasów - FSC.

Na wytypowanych na potrzeby szkolenia powierzchniach przedstawiono m.in. postępowanie na powierzchniach bez wskazań gospodarczych, cięcia przekształceniowe, hodowlę gatunków domieszkowych z II piętra drzewostanu, metody ochrony upraw przed szeliniakiem, planowanie odnowień na niejednorodnych powierzchniach, wykorzystanie naturalnego ekotonu w planowaniu i wykonaniu odnowień, zalety rębni częściowej, wielostronne wykorzystanie ognisk biocenotycznych oraz praktyczne aspekty przywracania cisa i jarzębu brekini w lasach.

Wszyscy uczestnicy szkolenia, a zwłaszcza merytoryczni pracownicy działów technicznych biura Nadleśnictwa, mogli przybliżyć sobie praktyczną stronę prowadzenia gospodarki leśnej na żywych przykładach w terenie, a także wymienić się doświadczeniami i poglądami na temat hodowli lasu.