Aktualności Aktualności

Szkolenie terenowe z hodowli lasu

W dniu 22 marca na terenie Leśnictwa Grabiny pracownicy służby leśnej Nadleśnictwa Brodnica oraz właściciele lokalnych zakładów usług leśnych uczestniczyli w szkoleniu terenowym z zakresu hodowli lasu w kontekście trwającej, corocznej akcji odnowieniowo-zalesieniowej.

Głównym elementem szkolenia była prezentacja sadzarki – maszyny leśnej przeznaczonej do sadzenia lasu na powierzchniach pozrębowych. Na odpowiednio przygotowanych powierzchniach maszyna ta znacznie zwiększa wydajność pracy oraz jakość sadzenia. Pozwala również ograniczyć liczbę osób zaangażowanych przy pracach odnowieniowo-zalesieniowych, co wobec braku chętnych do pracy zaczyna mieć kluczowe znaczenie.

Zaprezentowano również świder glebowy, jako narzędzie do sadzenia wieloletnich sadzonek z większym systemem korzeniowym. Na potrzeby szkolenia wykonano próbę sadzenia czteroletniego dębu szypułkowego w dołkach wykonanych za pomocą świdra. Przy okazji przypomniano zasady prawidłowego sadzenia, które warunkują udatność upraw leśnych, a w konsekwencji jakość przyszłych drzewostanów.

Ważnym tematem szkolenia było również przypomnienie zasad certyfikacji lasów - FSC. Omówione zostały proekologiczne metody gospodarowania lasem, poprzez przywracanie gatunków właściwych dla danych siedlisk, czego konsekwencją będzie uzyskanie drzewostanów o charakterze zbliżonym do naturalnego, szczególnie w granicach obszarów Natura 2000.

Wszyscy uczestnicy szkolenia, a zwłaszcza merytoryczni pracownicy działów technicznych biura Nadleśnictwa, mogli przybliżyć sobie praktyczne aspekty gospodarki leśnej na żywych przykładach w terenie, a także wymienić się doświadczeniami i poglądami na temat hodowli lasu.