Aktualności Aktualności

Turystyczną do lasu

Koniec września w Nadleśnictwie Brodnica obfitował w zakończenia inwestycyjne.

Odebrano inwestycję pn.: „Przebudowa dojazdu turystycznego przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w celu skanalizowania ruchu turystycznego od km 0+000,00 do km 6+000,00” będącą częścią projektu pn.: ,,Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.’’ Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFRR.

Przebudowany dojazd z kruszywa naturalnego bez wątpienia ułatwi poruszanie się po bardzo atrakcyjnym terenie obrębu leśnego Ruda w Nadleśnictwie Brodnica. Darz Bór!