Aktualności Aktualności

Uroczystości w Brzezinkach

W dniu 2 września o godz. 17:00 w Brzezinkach, w miejscu gdzie hitlerowcy zamordowali kilkuset Polaków, odprawiona została msza święta, w której udział wzięła miejscowa ludność, władze gminy Zbiczno, poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych, Nadleśnictwa Brodnica, a także dzieci, młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół w Pokrzydowie. Mszę świętą odprawił ks. kan. Zenon Żmijewski, który homilię poświęcił potrzebie modlitwy o pokój. Po uroczystej mszy pracownicy Nadleśnictwa Brodnica złożyli na pomniku pomordowanych kwiaty i zapalili znicz.