Aktualności Aktualności

W Brodnicy ocenili trofea łowieckie

Pozyskanie cennego trofeum łowieckiego dla wielu myśliwych może stanowić cel wykonywania polowania.

W łowiectwie jednak obowiązują pewne reguły, dzięki którym polować można, ale tylko z zachowaniem zasad selekcji, które zastępują występującą w naturze selekcję naturalną, gwarantującą odpowiedni dobór naturalny i rozwój populacji w środowisku. Po zakończeniu sezonu polowań na dany gatunek zwierzyny, wszystkie pozyskane w tym czasie trofea podlegają ocenie przed specjalną komisją, powołaną do tego celu przez Polski Związek Łowiecki. W przypadku jeleni i danieli wycenie podlegają poroża zwane wieńcem.

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w świetlicy Nadleśnictwa Brodnica oceniano wszystkie trofea byków jelenia i daniela pochodzące z minionego sezonu polowań z terenu nadleśnictwa. Najbardziej okazałe wieńce pozyskano na terenie leśnym w łowiskach, na których gospodarują Koła Łowieckie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Klub Myśliwski Dziennikarzy. Najciekawszego byka jednak w tym roku strzelono w łowisku Koła Łowieckiego „Szron" w Kurzętniku. Jego masa wieńca przekroczyła 9 kg.

W sumie w minionym sezonie łowieckim na terenie Nadleśnictwa Brodnica strzelono 62 byki jelenia i 7 byków daniela. W tym roku na podstawie dostarczonych wieńców nieprawidłowo oceniono odstrzał tylko dwóch byków. Żadnego nie oceniono, jako naganny.

Następnym razem Komisja Oceny Trofeów zbierze się jesienią, po zakończeniu sezonu polowań na kozły.