Aktualności Aktualności

Zwierzyna drobna w Nadleśnictwie Brodnica w roku 2016

W Nadleśnictwie Brodnica program odbudowy populacji zwierzyny drobnej realizowany jest równolegle z wykorzystaniem dwóch źródeł finansowania.

W latach 2010 – 2014 z inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do łowiska na terenie OHZ-tu  „Mszano" trafiło ok. 300 sztuk kuropatw i ok. 150 sztuk zajęcy. Przez pierwsze trzy lata zwierzęta po zakupie trafiały bezpośrednio do miejsca ich przeznaczenia tj. do łowiska.

W roku 2013 ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych zbudowano i oddano do użytku kwatery adaptacyjne dla zajęcy i kuropatw. Dzięki typ wolierom zwierzęta w nich umieszczone mogą adoptować się do nowych warunków środowiska w sposób stopniowy, z wyeliminowaniem czynnika stresu.

Przy wykorzystaniu tego źródła finansowania w latach 2013-2015 zakupiono dodatkowe 1340 sztuk kuropatw i ok. 300 sztuk zajęcy. W sierpniu bieżącego roku łowisko zasiedlono już zakupionymi wcześniej kuropatwami, a na przełomie września i października opisane wyżej woliery zasiedlono nową partią zwierząt. W dniu 18 października z przywieziono z Nadleśnictwa Świebodzin 100 szt. kuropatw i 30 szt. zajęcy. Zwierzęta po badaniach lekarskich i niezbędnych szczepieniach trafiły do wcześniej przygotowanych kwater adaptacyjnych. Po okresie adaptacji zostaną wypuszczone na wolność i zasiedlą nasze rodzime łowisko. Świadkami tego niecodziennego wydarzenia były dzieci ze Szkoły Podstawowej z Lipinek, które od lat realizują programy edukacyjne poświęcone leśnictwu i łowiectwu. Poza obserwacją procesu zasiedlania przygotowanych kwater i pracy lekarza weterynarii przy wpuszczanych zającach, dzieci miały również okazję zapoznać się z działalnością OHZ-tów Lasów Państwowych i ich rolą w odbudowie populacji zwierzyny drobnej i funkcjonowaniu polskiego modelu łowiectwa. Od Leśniczego d.s. Łowieckich, Pana Huberta Maliny usłyszały również o zagrożeniach czyhających na zwierzynę drobną ze strony wałęsających się psów.

W ramach realizacji programu odbudowy zwierzyny drobnej na terenie OHZ-tu „Mszano" Nadleśnictwa Brodnica dodatkowo w listopadzie do wspomnianej kwatery adaptacyjnej wpuszczona zostanie kolejna partia z Nadleśnictwa Świebodzin, a także wypuszczonych zostanie około 50 sztuk zajęcy pochodzących z odłowu z naturalnego środowiska z południowej Polski, gdzie jego zagęszczenie w naturalnym łowisku nie budzi zastrzeżeń.

Patronat naukowy nad całym przedsięwzięciem sprawuje Uniwersytet Techniczno -Przyrodniczy w Bydgoszczy, który dodatkowo corocznie inwentaryzuje zwierzynę i porównuje zebrane dane.

Ostatnie wyniki badań napawają optymizmem. Szaraków jest coraz więcej, a w niektórych miejscach spod nóg zrywają się stadka kuropatw.

Największy problem przed którymi stoimy obecnie to zmniejszenie ilości drapieżników, spośród których najgroźniejsze to wałęsające się psy i koty.

I jeszcze jedno – od ponad 10 lat na zające i kuropatwy nie polujemy.