Asset Publisher Asset Publisher

Aplikacja mobilna Ostrzegator

W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie dłuższymi okresami ekstremalnych upałów potęgujących zagrożenie pożarowe w lasach, zachęcamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji Ostrzegator, którą można zainstalować w telefonie komórkowym. To przydatna aplikacja, która umożliwia użytkownikom zorientowanie się w aktualnej sytuacji pożarowej na podstawie komunikatów przygotowanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

Komunikaty tworzone są dla każdej strefy prognostycznej, a następnie publikowane na terenie tej strefy. Pozwala to na przekazanie informacji o zagrożeniu bezpośrednio w miejsce jego występowania, do wszystkich znajdujących się tam osób.

Aplikacja Ostrzegator może być pobrana bezpłatnie z serwisów Google Play oraz iTunes, na stronie https://goo.gl/sASCqL. Użytkowanie aplikacji nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów.