Asset Publisher Asset Publisher

Informacja w sprawie założeń do planu urządzenia lasu

I N F O R M A C J A
 

Nadleśnictwo Brodnica informuje, że „Założenia do planu urządzenia lasu” zawarte w protokole KZP dla Nadleśnictwa Brodnica są wyłożone do wglądu w siedzibie RDLP w Toruniu w godzinach urzędowania oraz na stronie BIP RDLP w Toruniu pod adresem:

http://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-toruniu/plan-urzadzenia-lasu

Uwagi i wnioski dotyczące tych założeń można składać do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu do dnia 19 grudnia 2022 roku, pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dyrektor RDLP w Toruniu rozpatrzy złożone uwagi i wnioski w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania uwag i wniosków.

Brodnica 28.11.2022 r.