Asset Publisher Asset Publisher

Inwentaryzacja zwierzyny

Inwentaryzacja zwierzyny to przedsięwzięcie mające na celu określenie ilości dziko żyjącej zwierzyny.

Jej celem jest podjęcie właściwych decyzji na temat intensywności gospodarowania łowieckiego w najbliższym sezonie oraz dokonanie bieżącej analizy skuteczności podejmowanych dotychczas działań, mających na celu doprowadzenie liczebności populacji określonych gatunków do stanów docelowych, określonych w Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych, zatwierdzonych do wykonania na najbliższe dziesięć lat dla poszczególnych obwodów łowieckich przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Metod inwentaryzacji zwierzyny jest wiele i każda z nich daje wyniki mniej lub bardziej zbliżone do rzeczywistości. Najpowszechniej stosowaną jest metoda całorocznej obserwacji zwierzyny w jej naturalnym środowisku. Kiedy warunki atmosferyczne na to pozwalają i spadnie świeży śnieg, stosuje się metodę tzw. tropień, polegającą na liczeniu świeżych tropów zwierzyny, wyraźnie widocznych na puszystym i czystym śniegu. Ostatnio coraz powszechniej stosowane są metody naukowe, wykorzystujące różne zdobycze techniki, np. kamerę termowizyjną i zdalnie sterowany samolot, który przemierzając przestrzeń ponad terenami leśnymi rejestruje każde źródło ciepła i na tej podstawie określa liczebność zwierzyny.

W bieżącym roku na terenie Nadleśnictwa Brodnica i całego Brodnickiego Rejonu Hodowlanego inwentaryzację zwierzyny przy wykorzystaniu tradycyjnych metod służby leśne i myśliwi wykonali w dniach 20-22 lutego.

Szczegółowe wyniki inwentaryzacji zwierzyny przeprowadzonej przy wykorzystaniu różnych metod zamieszczone zostały w materiałach do pobrania.

20 lutego 2015 roku na terenie obrębu leśnego Ruda została przeprowadzona inwentaryzacja łosia metodą pędzeń próbnych. Uczestniczyli w niej pracownicy Nadleśnictwa Brodnica, przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz członkowie Koła Łowieckiego „Klub Myśliwski Dziennikarzy" z Warszawy (obw. nr 91). Przeprowadzono 6 pędzeń próbnych na terenie obwodu nr 91 o łącznej powierzchni około 600 ha. Wyniki inwentaryzacji wskazały na występowanie w tym obwodzie 70 łosi, co daje zagęszczenie ok. 11 szt./1000 ha lasów i bagien.

Podczas tegorocznej inwentaryzacji na terenie koła łowieckiego nr 91 zaobserwowano również 1 osobnika wilka.