Asset Publisher Asset Publisher

Ocena trofeów łowieckich

Jednym z celów wykonywania polowania jest pozyskanie przez myśliwego cennego trofeum łowieckiego.

W łowiectwie jednak obowiązują pewne reguły, dzięki którym polować można, ale tylko z zachowaniem zasad selekcji, które zastępują występującą w naturze selekcję naturalną, gwarantującą odpowiedni rozwój populacji w środowisku.

Po zakończeniu sezonu polowań na dany gatunek zwierzyny, wszystkie pozyskane w tym czasie trofea podlegają ocenie przed specjalną komisją, powołaną do tego celu przez Polski Związek Łowiecki.

W dniu 20 listopada oceniono wszystkie trofea kozłów sarny – rogaczy, pozyskanych w sezonie 2015/2016. Ocenie podlegało 290 parostków (poroży) pozyskanych w 11 obwodach łowieckich na terenie Nadleśnictwa Brodnica. W tegorocznej ocenie nie zabrakło myłkusów (osobników z porożem obarczonym różnymi wadami rozwojowymi) oraz trofeów łownych – także medalowych.

Najciekawsze z ocenianych trofeów przedstawiają załączone zdjęcia.