Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przyrody w praktyce

W dniu 29 kwietnia miało miejsce szkolenie pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Brodnica, którego celem było omówienie zrealizowanych zadań ochronnych na terenie rezerwatów przyrody.

Szkolenie przeprowadził Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica, a zagadnienia czynnej ochrony przyrody zostały rozwinięte na przykładzie rezerwatów „Jar Grądowy Cielęta", „Bachotek" i „Mieliwo". Na tych rezerwatach realizowane są zadania ochronne wskazane przez właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a zawarte w planach ochrony bądź planach zadań ochronnych rezerwatów. Nadrzędnym celem realizowanych zadań jest ochrona i utrzymanie przedmiotu ochrony w rezerwacie przyrody.