Asset Publisher Asset Publisher

Patriotyczna majówka

Na styku Leśnictwa Brodniczka w Nadleśnictwie Skrwilno i Leśnictwa Nowy Świat w Nadleśnictwie Brodnica biegnie granica szczególna dla historii Ziemi Dobrzyńskiej i całej Polski.

Widoczny w lesie do dziś, wykopany rów graniczny świadczy o tym, że tu oto przez ponad 100 lat przebiegała granica pomiędzy zaborem pruskim i rosyjskim. Dla upamiętnienia tego faktu i ku przestrodze potomnym, w miejscu tym, na styku oddziałów 244 i 40, ustawiono tablice pamiątkowe informujące o tym fakcie i „czarnych kartach" naszej historii. Aby przekaz był bardziej spektakularny, ustawiono również słup graniczny z tamtych czasów w barwach Prus i Rosji, aby przekaz trafiał w samo serce.

Odsłonięcia tablic dokonano podczas rajdu konnego zorganizowanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Skrwilno, Pana Jacka Soborskiego. Choć pogoda początkowo nie zachęcała, ciepłym powitaniem gości uroczystość rozpoczął gospodarz terenu i organizator imprezy zarazem. W podziękowaniu za współpracę, pielęgnowanie dóbr kulturowych, miejsc pamięci narodowej oraz inicjowanie takich przedsięwzięć wyróżniono Panią dr Małgorzatę Zduniak-Wiktorowicz, która odsłoniła tablice. Nie mogło tu również zabraknąć Pana Dyrektora Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej Andrzeja Szalkowskiego, który przeniósł nas trzy wieki wstecz w czasie, do okresu rozbiorów Polski. Hasłem przewodnim były słowa Piotra Konieczki: "Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie". Utrwalanie miejsc takich jak to ma uczyć szacunku do historii naszego kraju i budować postawy patriotyczne, przede wszystkim wśród młodych osób i chronić je przed zapomnieniem.

Nadleśnictwo Skrwilno i Brodnica wraz z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej składa podziękowania uczestnikom za godne Polaka uczczenie świąt majowych.