Asset Publisher Asset Publisher

Przebudowa drogi Górale - Wronka

W pierwszej połowie września 2018 roku w Nadleśnictwie Brodnica dokonano odbioru końcowego inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi leśnej.

Droga ta zlokalizowana jest na odcinku przebiegającym przez tereny leśne i stanowi szlak łączący miejscowości Górale i Wronka.

Prace budowlane polegały na wykonaniu koryta drogi oraz ułożeniu warstw kruszywa o określonych parametrach, jego zagęszczeniu, a także nadaniu drodze właściwego profilu. Całość prac wykonała firma P.P.H.U. Roman Małkiewicz z Wielkiego Głęboczka.

Wykonanie zadania możliwe było dzięki uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Leśnego. Warto wspomnieć, że Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz Gmina Biskupiec uczestniczą w realizacji projektu, dzięki czemu możliwe było wykonanie nie tylko drogi leśnej, ale również odcinków dróg samorządowych.  

Przebudowana droga łączy nie tylko wspomniane wyżej miejscowości, ale również województwa (warmińsko-mazurskie oraz kujawsko-pomorskie). Bez wątpienia zrealizowana inwestycja znacząco ułatwi prowadzenie gospodarki leśnej, a turystom chcącym aktywnie spędzić czas, udostępni kolejne obszary leśne.