Asset Publisher Asset Publisher

Uwaga! Okresowy zakaz wstępu do lasu

Z uwagi na duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, spowodowane występowaniem niewybuchów i innych przedmiotów niebezpiecznych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica Zarządzeniem nr 46/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. wprowadza od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. na części obszaru Leśnictwa Szabda okresowy zakaz wstępu lasu.

 

Obszar lasu objęty okresowym zakazem wstępu