Asset Publisher Asset Publisher

W Brodnicy ocenili trofea łowieckie

Pozyskanie cennego trofeum łowieckiego dla wielu myśliwych może stanowić cel wykonywania polowania.

W łowiectwie jednak obowiązują pewne reguły, dzięki którym polować można, ale tylko z zachowaniem zasad selekcji, które zastępują występującą w naturze selekcję naturalną, gwarantującą odpowiedni dobór naturalny i rozwój populacji w środowisku. Po zakończeniu sezonu polowań na dany gatunek zwierzyny, wszystkie pozyskane w tym czasie trofea podlegają ocenie przed specjalną komisją, powołaną do tego celu przez Polski Związek Łowiecki. W przypadku jeleni i danieli wycenie podlegają poroża zwane wieńcem.

W dniu 15 kwietnia 2016 roku w świetlicy Nadleśnictwa Brodnica oceniano wszystkie trofea byków jelenia i daniela pochodzące z minionego sezonu polowań z terenu nadleśnictwa. Najbardziej okazałe wieńce pozyskano na terenie leśnym w łowiskach na których gospodarują Koła Łowieckie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Klub Myśliwski Dziennikarzy. Masa niektórych z nich przekraczała 8 kg. W sumie w minionym sezonie łowieckim na terenie Nadleśnictwa Brodnica odstrzelono około 70 byków jelenia i 10 byków daniela. Niestety, na podstawie dostarczonych wieńców nieprawidłowo oceniono odstrzał sześciu byków a jeden oceniono jako naganny.

Następna ocena zostanie przeprowadzona jesienią, po zakończeniu sezonu na kozły.