Asset Publisher Asset Publisher

WSPÓŁPRACA W SPRAWIE DRÓG!

Nadleśnictwo Brodnica czynnie włącza się we współpracę z samorządami dotyczącą lokalnych inwestycji.

Ostatnie porozumienia w sprawie remontów dróg będą dofinansowane przez Nadleśnictwo Brodnica  na kwotę 123000 złotych! To blisko połowa kosztów inwestycji.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica Jarosław Molendowski podpisał porozumienia z Wójtem Gminy Brodnica Adamem Zalewskim oraz Wójtem Gminy Bobrowo Pawłem Klonowskim dotyczące współfinansowania remontu dróg. Nadleśnictwo będzie uczestniczyć w remoncie drogi gminnej w miejscowości Kruszyny Szlacheckie – szacowana wartość inwestycji to ponad 147 tys. złotych, z czego 73 tys. złotych to kwota dofinansowania ze strony Nadleśnictwa Brodnica. Drugą inwestycją będzie remont drogi gminnej w miejscowości Karbowo (ul. Małgorzatki), gdzie inwestycję oszacowano na kwotę ponad 136 tys. złotych, a dofinansowanie ze strony Nadleśnictwa Brodnica wyniesie 50 tys. złotych!

Wspieramy i zamierzamy nadal wspierać rozwój naszego regionu.

Nadleśnictwo, lasy są dla ludzi, dla Was - dla Państwa!