Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Brodnica
Nadleśnictwo Brodnica
+48 564943900

ul. Sądowa 16
87-300 Brodnica

NIP: 874-000-56-07

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Nr konta 18 1020 5024 0000 1002 0039 0021

Nadleśniczy
Jarosław Molendowski
+48 564943900
Zastępca Nadleśniczego
Dariusz Gnaciński
+48 564943900 / +48 668224540
Główny Księgowy
Jolanta Zabrocka
+48 564943932 / +48 535770328

Inżynierowie Nadzoru

Ryszard Nowaczyk
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: +48 564943922 / +48 692400576
Paweł Prucnal
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: +48 564943922 / +48 692400573

Dział Gospodarki Leśnej

Joanna Krzysiak-Kleczka
Starszy Specjalista SL ds. gospodarki leśnej - stan posiadania, gospodarka łowiecka, dzierżawy gruntów rolnych, leśnych, wód, służebności drogowe
phone-abbreviation: +48 564943914 / +48 668025687
Borys Szpryngwald
Starszy Specjalista SL ds. gospodarki leśnej - administrator SILP (IT), Leśna Mapa Numeryczna, GIS, operator UAV, administrator: WWW, BIP, EZD, ePUAP
phone-abbreviation: +48 564943906 / +48 784519798
Dorota Rutecka
Starszy Specjalista SL ds. gospodarki leśnej - realizacja umów sprzedaży drewna
phone-abbreviation: +48 564943912 / +48 668026472
Wojciech Wiśniewski
Specjalista SL ds. gospodarki leśnej - ochrona lasu, ochrona przyrody, edukacja, zagospodarowanie turystyczne lasu, ochrona przeciwpożarowa
phone-abbreviation: +48 564943915 / +48 668025694
Joanna Karbowska
p.o. Specjalista SL ds. gospodarki leśnej - pozyskanie drewna, lasy niepaństwowe
phone-abbreviation: +48 564943913 / +48 664941572

Samodzielne Stanowisko ds. Zagospodarowania Lasu

Monika Gnacińska
Starszy Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu oraz BHP - hodowla lasu, szkółka leśna, nasiennictwo, BHP
phone-abbreviation: +48 564943911 / +48 664436853

Dział Finansowo - Księgowy

Wiesława Bartczak-Obermüller
Starsza Księgowa
phone-abbreviation: +48 564943905 / +48 535771539
Emilia Gardecka
Księgowa
phone-abbreviation: +48 564943924
Tomasz Makowski
Księgowy
phone-abbreviation: +48 564943918 / +48 535723375
Małgorzata Orłowska
Księgowa
phone-abbreviation: +48 564943919

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Przemysław Jakubowski
Sekretarz
phone-abbreviation: +48 564943907 / +48 606993740
Wioletta Sosnowska
Specjalista ds. administracji - sekretariat, ewidencja środków trwałych
phone-abbreviation: +48 564943900 / +48 668026369
Oktawia Ciemniecka (Weber)
Referent ds. administracyjnych
phone-abbreviation: +48 564943904
Paweł Kowalski
Specjalista ds. administracji - zamówienia publiczne
phone-abbreviation: +48 564943928 / +48 692400572

Posterunek Straży Leśnej

Hubert Karolak
Starszy Strażnik Leśny - p.o. komendant posterunku
phone-abbreviation: +48 564943916 / +48 600346379
Rafał Kroplewski
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: +48 564943916 / +48 606134677

Stanowisko ds. Pracowniczych

Magdalena Wysokińska
Specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: +48 564943910 / +48 535773978

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD)

Dyspozytor PAD
Ochrona przeciwpożarowa
phone-abbreviation: +48 564943931

Inspektor Ochrony Danych

Patryk Makowski
Inspektor ochrony danych osobowych
Paweł Błaszczyk
Inspektor ochrony danych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w PGL LP
phone-abbreviation: +48 668489563