Asset Publisher Asset Publisher

Położenie Nadleśnictwa Brodnica

Obecnie Nadleśnictwo Brodnica stanowi jedno z 27 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Położone jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie brodnickim oraz w województwie warmińsko-mazurskim - w powiecie nowomiejskim.

Zasięg administracyjny Nadleśnictwa Brodnica

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwo Brodnica położone jest w zasięgu dwóch krain przyrodniczo-leśnych - I Krainy Bałtyckiej i III Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej, których granica przebiega wzdłuż rzeki Lutryny do Drwęcy i dalej wzdłuż biegu Drwęcy i Brynicy. Kraina Bałtycka na obszarze Nadleśnictwa obejmuje część Mezoregionu Pojezierza Iławskiego i Garbu Lubawskiego oraz Pojezierza Brodnickiego, a Kraina Wielkopolsko-Pomorska części Mezoregionu Równiny Urszulewskiej oraz Mezoregionu Wysoczyzny Dobrzyńsko-Chełmińskiej.