Asset Publisher Asset Publisher

Brodnickie lasy bezpieczne pożarowo

Od kwietnia 2019 na terenie Nadleśnictwa Brodnica nie mieliśmy pożarów lasu. Dlaczego tak się dzieje? To przede wszystkim zasługa naszego społeczeństwa, które świadome zagrożenia, jakie niosą pożary, odpowiedzialnie korzysta z udostępnionych lasów.

To z jednej strony. Druga sprawa, coraz bardziej świadome społeczeństwo alarmuje natychmiast o zauważonych zagrożeniach, często zanim dym zostanie zauważony z kamer monitoringu, dostajemy zgłoszenie o pożarze lasu od osób postronnych. To dlatego tak szybko do akcji gaśniczej przystępują służby pożarnicze, którym udaje się ugasić ogień często już w zarodku, przy uniknięciu rozległych pożarów lasu, które przynoszą ogromne straty i stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Nadleśniczy ma w ręku oręż wprowadzania zakazu wstępu do lasu z uwagi na katastrofalne zagrożenie pożarowe w sytuacji, gdy ściółka leśna jest bardziej sucha, niż zboże w czasie żniw. W nadleśnictwie wprowadzany jest ten zakaz niezwykle rzadko. Dlaczego? Odpowiedzialne społeczeństwo jest niezwykle skutecznym ogniwem monitoringu lasu i szybkiego alarmowania o pożarach, czy innych niebezpiecznych zjawiskach.

Doceniając naszych mieszkańców, a także coraz liczniejszych turystów, nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica apeluje o dalszą czujność w trosce o nasze wspólne dobro, jakim są lasy Pojezierza Brodnickiego, bez względu na ich własność.

Darz Bór!, niech bezpiecznie szumi!