Asset Publisher Asset Publisher

Brudnica nieparka w brodnickich lasach

W miniony wtorek na terenie Leśnictw Bryńsk i Nowy Świat zakończył się prowadzony od minionego piątku zabieg zwalczania chemicznego gąsienic brudnicy nieparki. Tak, Nadleśnictwo Brodnica zwalczało szkodnika żerującego na gatunkach liściastych - głównie dębach i brzozach. Może to efekt prowadzonej przebudowy drzewostanów, do tej pory opartej na sośnie teraz złożonej z całego wachlarza gatunków dostosowanych do warunków siedliskowych. Można sobie w tym momencie zadać pytanie – czy przebudowa drzewostanów rzeczywiście buduje stabilność i odporność nowego pokolenia lasu, skoro zamiast dotychczasowo zwalczanych szkodników sosny, zwalczamy kolejne gatunki żerujące na gatunkach liściastych? Odpowiedzią jest zakres prowadzonych prac. Gradacje występujące w borach wymagały zwalczania lotniczego i obejmowały setki hektarów. Natomiast tegoroczna akcja zwalczania nieparki na terenie Nadleśnictwa Brodnica obejmowała powierzchnię niespełna jedenastu hektarów, a dla porównania ubiegłoroczne zwalczanie imago chrabąszcza dotyczyło 22 hektarów i było prowadzone przy użyciu sprzętu naziemnego.

Zagrożenie trwałości lasu występuje zawsze, jednak rolą Służby Leśnej jest ich wczesna diagnoza i wyeliminowanie zagrożenia, zanim dojdzie do ekologicznej katastrofy.