Asset Publisher Asset Publisher

Budująca współpraca - kolejna odsłona

Lasy Państwowe biorą udział w realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych od lat. To solidarne działanie mające na celu poprawę infrastruktury drogowej, z której na co dzień korzystamy.

Mając na względzie ogrom kosztów i pracy, jaki wiąże się z poprawą jakości dróg, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe dofinansowują inwestycje drogowe ze środków zgromadzonych w Funduszu Leśnym. Wspierane są inwestycje, których lokalizacja związana jest z gruntami leśnymi i prowadzoną nań gospodarką. W tym roku Nadleśnictwo Brodnica podjęło w tym zakresie współpracę z Gminą Bobrowo, a efektem tej współpracy będzie przebudowa drogi gminnej Tylice – Małki. Szacunkowa wartość inwestycji to cztery miliony złotych, a dofinansowanie z Funduszu Leśnego milion pięćset tysięcy złotych. Dwa i pół kilometra drogi, z której mieszkańcy, jak i goście bezpiecznie i z przyjemnością będą korzystać przez długie lata.

 

Budująca współpraca, kolejna odsłona

Tym razem fragment drogi z zasobów Gminy Brzozie, dzięki dofinansowaniu Lasów Państwowych ze środków Funduszu Leśnego, doczeka się koniecznej przebudowy. Inwestycja dotyczy drogi z Małego Leźna w kierunku Piaseczna. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi milion trzysta tysięcy złotych, a udział środków Funduszu Leśnego to siedemdziesiąt siedem procent tej sumy.

To kolejny prawie kilometr drogi, jaki korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo i komfort użytkowników.