Asset Publisher Asset Publisher

Dwa miliony plus

Z nadejściem wiosny w każdym polskim nadleśnictwie pracy przybywa. Tuż po zejściu śniegu i rozmarznięciu gleby w rozpoczyna się kolejny okres odnowień i zalesień.

W lasach Nadleśnictwa Brodnica poza normalnymi pracami, polegającymi na pielęgnowaniu i ochronie lasów, dochodzą nowe obowiązki. Oto przed rozpoczęciem wegetacji roślin w ciągu kilku zaledwie tygodni należy posadzić ponad dwa miliony nowych sadzonek w miejsce usuniętych w roku minionym drzewostanów rębnych. W miejsce wyciętych około pięciuset dojrzałych sztuk na każdym hektarze powierzchni, sadzonych jest około osiem tysięcy nowych sadzonek. Z nich do wieku rębności, czyli do ok. 110 lat dożyje zaledwie kilkaset sztuk. I tak od wieków, niezależnie od tego, czy las sadzi człowiek czy las odnawia się sam na skutek sukcesji naturalnej.

W Nadleśnictwie Brodnica w tym roku posadzonych zostanie około 260 ha nowych powierzchni leśnych. Prace zostaną wykonane przez kilkuset pracowników Zakładów Usług Leśnych pod nadzorem leśników, którzy zadbają o właściwy skład gatunkowy przyszłych upraw. Dobór sadzonek bowiem na zalesianych powierzchniach nie jest przypadkowy. Zależy od celu hodowlanego, jaki chcemy osiągnąć przy uwzględnieniu żyzności siedlisk, warunków wilgotnościowych i świetlnych poszczególnych gatunków. Z taką dokładnością na odpowiednich szkicach zaprojektowane jest każde nowe nasadzenie. Z taką dokładnością z kilkuletnim wyprzedzeniem zbierane są nasiona drzew i projektowana jest produkcja szkółkarska.

Wyjątkowość tych prac polega na tym, że w ich wyniku powstaje nowy las, który trwać będzie ponad wiek i świadczyć o jego budowniczych. To żywy świadek naszych czasów, który opowie o nas przyszłym pokoleniom.