Asset Publisher Asset Publisher

Festiwal sygnalistów myśliwskich „Hubertus 2018”

Na XII już z kolei Festiwal Sygnalistów Myśliwskich „Hubertus 2018” oraz X Turniej Fanfar i Hejnałów o statuetkę Anny Wazówny przyjechali sygnaliści  z północnej i środkowej Polski. Organizatorem dwudniowej imprezy, trwającej w dniach 2-3 czerwca 2018 było Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Fatima” oraz Nadleśnictwo Brodnica. Niemały udział w przygotowaniu imprezy miały pozostałe nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu a także miejscowe koła łowieckie zrzeszone w Porozumieniu Kół Łowieckich „Kult Świętego Huberta”. Przy organizacji pomagały także miejskie placówki kultury. Finansowego wsparcia udzielili ponadto Miasto Brodnica oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Turniej sygnalistów rozpoczęło uroczyste otwarcie w kaplicy Św. Huberta, po którym bez zbędnej zwłoki przystąpiono do przesłuchań uczestników w poszczególnych kategoriach. Po południu zaś, po raz pierwszy w historii z wieży widokowej przy kościele Matki Boskiej Fatimskiej na żywo zabrzmiały fanfary i hejnały. W rywalizacji indywidualnej i grupowej uczestniczyli sygnaliści z Warszawy, Olsztyna, Skrwilna, Lidzbarka, Bytowa, Sierakowa i Chełmna.

Drugiego dnia, w niedzielę po uroczystej mszy świętej odprawianej przez Kapelana Leśników, ks. Gabriela Aronowskiego nastąpiło ogłoszenie wyników. Laureaci z rąk zaproszonych gości i organizatorów otrzymali nagrody.

Statuetkę Anny Wazówny w konkursie fanfar i hejnałów zdobyła Marta Pluto-Prądzińska z Zamku w Bytowa.

Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zdobyli:

-  soliści:          klasa  D – Amelia Bulczak

                                   C – Kacper Olszewski

                                   B – Sławomir Darkowski

                                   A – Kazimierz Kroskowski

- zespoły:        klasa   C – Zespół FOREST BRASS z Nadleśnictwa Lidzbark

                                   B – Zespół FOREST BRASS z Nadleśnictwa Lidzbark

A – Zespół Sygnalistów Myśliwskich ARTEMIS Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

                                   MB – Zespół Sygnalistów Myśliwskich AKORD

                                  MSH - Zespół FOREST BRASS z Nadleśnictwa Lidzbark

                                  

Obowiązkiem zwycięzców była prezentacja ulubionego sygnału lub utworu. Dzięki temu kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w Brodnicy na chwilę zamienił się w salę koncertową otwartą dla społeczeństwa miasta.

To nie był zwykły koncert. To była rozmowa młodych ludzi, gdzie zamiast słów płynęła muzyka, która wyrażała emocje zwycięzców. Wypełniała cały kościół. Dla samej tej chwili warto było tam być, bo była to esencja całego turnieju. Najlepsi prezentowali to co im w duszy gra. I grali dla nas. Trudno o lepszą promocję kultury w społeczeństwie. Muzyka bowiem nie tylko łagodzi obyczaje ale również łączy ludzi, także tych o odmiennych poglądach.

Do zobaczenia za rok.