Asset Publisher Asset Publisher

Inwentaryzacja zwierzyny w Nadleśnictwie Brodnica

Inwentaryzacja zwierzyny to przedsięwzięcie mające na celu określenie ilości dziko żyjącej zwierzyny.

Pozwala ona na podjęcie właściwych decyzji na temat intensywności gospodarowania łowieckiego w najbliższym sezonie oraz dokonanie bieżącej analizy skuteczności podejmowanych dotychczas działań, mających na celu doprowadzenie liczebności populacji określonych gatunków do stanów docelowych, to znaczy takich, które przyroda jest w stanie wyżywić bez istotnej szkody dla środowiska naturalnego i bez nadmiernych szkód w gospodarce rolnej.

Metod określania liczebności zwierzyny jest wiele i każda z nich daje wyniki mniej lub bardziej zbliżone do rzeczywistości. Najpowszechniej stosowaną jest metoda całorocznej obserwacji zwierzyny w jej naturalnym środowisku. Kiedy warunki atmosferyczne na to pozwalają i spadnie świeży śnieg, stosuje się metodę tzw. tropień, polegającą na liczeniu świeżych tropów zwierzyny, wyraźnie widocznych na puszystym i czystym śniegu. Ostatnio coraz powszechniej stosowane są metody naukowe, wykorzystujące różne zdobycze techniki, np. kamerę termowizyjną i zdalnie sterowany samolot lub dron, który przemierzając przestrzeń ponad terenami leśnymi rejestruje każde źródło ciepła i na tej podstawie określa liczebność zwierzyny.

W bieżącym roku na terenie Nadleśnictwa Brodnica i całego Brodnickiego Rejonu Hodowlanego inwentaryzację zwierzyny przy wykorzystaniu tradycyjnych metod służby leśne oraz myśliwi wykonali w dniach 18-19 oraz 25-26 luty 2017.

Wyniki inwentaryzacji zwierzyny przeprowadzonej w poszczególnych obwodach łowieckich według stanu na 10 marca 2017 przedstawia załączona tabela. Przy zestawieniu dla całego nadleśnictwa zawarto informację o wynikach z lat ubiegłych.

Z zawartych zestawień wynika, że stale rośnie u nas liczba łosi, natomiast jeleni i danieli mamy wyraźnie mniej. To efekt "wilczego apetytu". Liczebność populacji wilków z roku na rok wyraźnie wzrasta - ich ślady bytowania można spotkać praktycznie w każdym większym kompleksie leśnym. Równie dobrze czuje się u nas kruk, którego ilość zinwentaryzowanych gniazd wyraźnie rośnie. Wyraźnie też odbudowuje się populacja zająca - być może dzięki wdrażanemu przez Nadleśnictwo Brodnica programowi odbudowy populacji zwierzyny drobnej. Nie małym sukcesem brodnickich myśliwych jest rozrzedzenie populacji dzika do poziomu około 4 sztuk na 1000 ha obwodu łowieckiego, czyli do poziomu zapewniającego bezpieczeństwo przed rozprzestrzeniającym się ASF-em, czyli Afrykańskim Pomorem Świń.

Dzięki temu oddalone zostało niebezpieczeństwo pojawienia się ognisk ASF na skutek przegęszczenia populacji dzików.