Asset Publisher Asset Publisher

Manewry pożarowe

Do końca czerwca br. na terenie Polski powstało ponad 6,5 tys. pożarów lasu. W analogicznym okresie ubiegłego roku było ich niespełna 5 tys. Znacząco wzrosła powierzchnia lasów zniszczonych przez żywioł oraz przeciętna powierzchnia jednego pożaru lasu.

Mając na uwadze tak zatrważającą statystykę, która co prawda nie dotyczy jeszcze Nadleśnictwa Brodnica, nie tracimy czujności i podejmujemy działania szkoleniowe, mające na celu doskonalenie prewencji pożarowej oraz minimalizowanie strat zaistniałych na skutek pożarów lasów.

W piątek, 6 września br., na terenie Leśnictwa Ostrówki odbyły się wspólne ćwiczenia taktyczno-bojowe w zakresie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu nowomiejskiego. Manewry zorganizowali wspólnie Komendant Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim Pan Jacek Auda, Wójt Gminy Kurzętnik Pan Wojciech Dereszewski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica Pan Grzegorz Karolak. O randze wydarzenia świadczy udział Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka oraz Komendanta Policji w Nowym Mieście Lubawskim Pana Jacka Drozdowskiego.

Szkolenie miało na celu przećwiczenie współdziałania jednostek bojowych zawodowych strażaków, jak i ochotników. Kluczowe w trakcie trwania pożaru lasu jest zachowanie ciągłości podawania prądów wody, co w trudnych warunkach leśnych, nawet przy wsparciu najnowocześniejszego sprzętu gaśniczego, nie jest działaniem prostym. Niezwykle istotne jest sprawne dowodzenie akcja gaśniczą i współdziałanie służb Straży Pożarnej, Policji i Służby Leśnej. Gaszenie pożarów lasu to oczywiście wsparcie lotnicze, którego i tego dnia nie mogło zabraknąć. Była to również okazja do sprawdzenia skuteczności modułu gaśniczego zamontowanego na lekkiej przyczepie prowadzonej przez samochód straży leśnej.

Wydarzenie to było niezwykle ważne zarówno dla obecnych tam przedstawicieli Służby Leśnej, Straży Pożarnej, jak i Policji. Nabraliśmy praktycznej wiedzy nie tylko o tym, jak walczyć z pożarami lasów, ale też nauczyło nas to pokory przed niełatwą do okiełznania siłą żywiołu.