Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Brodnica w służbie lasom i ojczyźnie

Decyzją nr 34/2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, z dnia 7 czerwca 2019 r., w uznaniu za zasługi dla polskiego leśnictwa, został nadany sztandar Nadleśnictwu Brodnica.

Akt nadania sztandaru, podpisany przez Bartosza Michała Bazelę, Dyrektora  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, głosi: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu nadaje Sztandar Nadleśnictwa Brodnica. Sztandar jako symbol godności, honoru i wyznawanych wartości buduje poczucie przynależności. Jest znakiem, który jednoczy pracowników w służbie Lasom Państwowym i społeczeństwu. Ufundowany przez ludzi związanych zawodowo z lasem oraz zaprzyjaźnionych z Nadleśnictwem Brodnica. Niech ten sztandar będzie świadkiem Waszych sukcesów, oparciem w chwilach zwątpienia oraz zobowiązaniem do godnego wypełniania obowiązków w służbie Lasom.

W piątek 14 czerwca, w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy, mszą świętą celebrowaną przez księdza kanonika Gabriela Aronowskiego, Kapelana Leśników i Myśliwych, rozpoczęły się uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru Nadleśnictwu Brodnica. Było to święto całej załogi Nadleśnictwa Brodnica, zarówno obecnie pracujących, jak i pracowników emerytowanych. Uroczystość ta stanowiła ukoronowanie pracy w służbie lasom państwowym oraz lasom innych własności. W ceremonii licznie uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, lasów państwowych, straży pożarnej, policji, wojska, szkół, kół łowieckich wraz z wystawionymi pocztami sztandarowymi. W oprawie Mszy Świętej czynnie uczestniczyli pracownicy Nadleśnictwa Brodnica, a oprawę muzyczna zapewniła orkiestra reprezentacyjna Lasów Państwowych w Tucholi pod batutą Pana Mirosława Pałczyńskiego, a także zespół muzyki myśliwskiej „Hubertus” z Kwidzyna.

Po poświeceniu sztandaru dalsze uroczystości odbywały się w Brodnickim Domu Kultury. Gości przywitał Nadleśniczy Grzegorz Karolak, który przybliżył zebranym historię Nadleśnictwa Brodnica. Dalej głos zabrał Inżynier Nadzoru Roman Pytlasiński – Przewodniczący Komitetu Społecznego ds. ufundowania Sztandaru, który przedstawił cały  proces realizacji od pomysłu ufundowania sztandaru do dnia jego poświęcenia i nadania. Następnie dokonano aktu bicia gwoździ, mającego na celu uhonorowanie fundatorów.

Kolejnym etapem uroczystości było przekazanie sztandaru przez Bartosza Michała Bazelę, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica. Nadleśniczy złożył uroczystą przysięgę  i zaprezentował zebranym chorągiew.

Następnie odbyły się okolicznościowe przemówienia. Zamieszczamy fragment wystąpienia Krzysztofa Jasienieckiego, Przewodniczącego Regionu Pomorskiego Związku Leśników Polskich Rzeczypospolitej Polskiej: Nadanie i przyjęcie sztandaru - to taki akt, który wynika z pragnienia uwieńczenia oraz zachowania osiągnięć  i sukcesów,  jedności i dobrej współpracy załogi. Sztandar  powinien upamiętniać i utrwalać to, co najlepsze, zwracać naszą uwagę na przedsięwzięcia, które nam się udały, z których możemy być i jesteśmy dumni! Powinien sprawiać,  byśmy my -  tworzący zespół ludzi, mających ten sam cel, jakim jest zachowanie piękna i bogactwa brodnickich lasów - umieli odnajdywać i doceniać w sobie wzajemnie to, co wartościowe oraz głośno to  podkreślać i przekładać na jeszcze lepszą współpracę. Kolejne zaś pokolenia, które ten sztandar  przejmą i będą się wokół niego skupiały, te osiągnięcia,  chlubne wydarzenia,  cenne doświadczenia,  nasze zasady,  tradycje  i dobre relacje – będą sobie przypominały  i z dumą je kontynuowały!

Na koniec uroczystości głos zabrał Nadleśniczy, Grzegorz Karolak, który podziękował Gościom za ich obecność, za słowa uznania dla pracy leśników. Podziękował również pracownikom Nadleśnictwa Brodnica za pracę i zaangażowanie w przygotowanie dzisiejszego święta i zaprosił zebranych na przygotowany poczęstunek. Warto nadmienić, że wszyscy obecni na uroczystości otrzymali pamiątkowe statuetki.