Asset Publisher Asset Publisher

Nowy – stary składnik lasu

Cis pospolity Taxus baccata L. jest gatunkiem drzewa iglastego, zimozielonego, dorastającego do wysokości 20 metrów, najczęściej przyjmującym formę krzewiastą.

Jest gatunkiem rodzimym w naszych lasach, który z uwagi na cenne drewno praktycznie wyginął z naturalnych stanowisk, pomimo objęcia tej rośliny ochroną już przez Króla Władysława Jagiełłę w 1423 roku. Obecnie jest objęty ochroną ścisłą. Ze względów historycznych, zachowania zasobów genowych, zwiększania bioróżnorodności naszych lasów oraz jego walorów estetycznych, cis został objęty specjalnym programem, którego celem było oprócz ochrony istniejących naturalnych stanowisk, wprowadzanie go do upraw leśnych - restytucja.

W ramach restytucji Nadleśnictwo Brodnica przywróciło naszym lasom ten cenny, wręcz unikatowy gatunek biocenotyczny. Jest to gatunek wolnorosnący, stąd jego hodowla w lesie wymaga znacznych nakładów i czasu. W młodym wieku musi być zabezpieczany przed zwierzyną ogrodzeniem i wymaga częstych pielęgnacji. Przy udziale Regionalnej Dyrekcji Laśów Państwowych w Toruniu, która pozyskała środki „zewnętrzne”, w latach 2010-2013 udało się wprowadzić do lasów brodnickich ponad 23 tysiące cisów, posadzonych w gniazdach ok. 15 arowych pod osłoną boczną drzewostanu oraz z częściowym ocienieniem drzewek na gnieździe.

Pierwsze próby restytucji cisa miały miejsce już w 2007 roku, gdzie siłami załogi Nadleśnictwa Brodnica posadzono jedno gniazdo przy obiekcie małej retencji w Leśnictwie Borek. Część z posadzonych wówczas cisów przetrwała do dziś, część uschła, część znalazła swoje miejsce w przydomowych ogródkach. Jednak te które pozostały mają już ponad 2 metry wysokości i zaczęły owocować. A jak prezentuje się las z dwunastoletnim odnowieniem cisowym ukazują załączone zdjęcia.