Asset Publisher Asset Publisher

Ocena trofeów

W dniu 12.04.2018 r. w Nadleśnictwie Brodnica odbyła się ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków.

Do oceny przedstawiono 55 szt. trofeów, z czego 3 szt., to trofea danieli. W bieżącym roku nie zabrakło trofeów o znamionach medalowych. Pojawiły się wieńce jeleni o masie powyżej 8 kg (największy okaz ważył 9,5 kg i pozyskany został w KŁ Klub Myśliwski Dziennikarzy). Koło Łowieckie MSZ przedstawiło do oceny ciekawego myłkusa.

Komisja przydzieliła podczas tegorocznej oceny dla dwóch okazów po jednym punkcie czerwonym z powodu nieprawidłowego odstrzału.