Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przeciwpożarowa - działania i wyzwania

Wraz z nadejściem wiosny, z wszystkimi jej urokami, rosnącą temperaturą powietrza i przy braku opadów, wzrasta zagrożenie pożarowe lasów.

Zeszłoroczne obumarłe liście i trawy wysuszone na popiół stanowią potencjalne paliwo, które przy dostarczeniu zarzewia ognia może doprowadzić do tragicznych w skutkach pożarów.

Musimy sobie zdać sprawę, że przyczyną prawie wszystkich pożarów lasów jest człowiek. Jego działania, polegające na beztroskim lub wręcz bezmyślnym korzystaniu z ognia, są przyczyną wielu strat zarówno materialnych jak i przyrodniczych, a czasami również ludzkich. Statystyki pożarowe są zatrważające. Straż Pożarna w okresie przedwiośnia „ma pełne ręce roboty” - w tym roku w Polsce miało już miejsce ponad 1000 pożarów lasu. Ich ogromna liczba w okresie przedwiosennym jest windowana „tradycyjnym” wypalaniem traw na łąkach, pastwiskach i nieużytkach. To irracjonalne działanie w gospodarce rolnej niesie tylko straty w zasobności gleb i jej biologii. Zjawisko to, choć nielegalne i ścigane przez wymiar sprawiedliwości oraz karane przez struktury Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nadal jest przyczyną wielu tragedii – obrażeń ciała, a nawet śmierci.

System monitorowania lasów w Nadleśnictwie Brodnica, mający na celu wykrywanie pożarów, został uruchomiony z dniem 1 kwietnia. Na czym polega ów monitoring? W oparciu o dwie, ponad czterdziesto metrowe, wieże z kamerami na ich szczycie, zlokalizowanymi na północy i południu Nadleśnictwa prowadzony jest rejestr obrazu. Obraz ten poprzez kolejne dwie wieże przesyłany jest do Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego (PAD) w budynku Nadleśnictwa Brodnica i wyświetlany na dwóch monitorach. Zaobserwowane sygnały – głównie dymy, podlegają precyzyjnemu namierzeniu i zlokalizowaniu na siatce leśnych oddziałów na mapie. Lokalizowaniem i dalszym alarmowaniem zajmują się dyżurny PAD, który sygnał alarmowy przekazuje do właściwego rewiru nadleśnictwa i przy pomocy pracownika Służby Leśnej potwierdza bądź wyklucza pożar lasu.

Działalność przeciwpożarowa w nadleśnictwie to również zapobieganie pożarom lasu. Polega to na budowaniu tzw. pasów przeciwpożarowych, lokalizowanych przy drogach publicznych, liniach kolejowych, miejscach postoju, ośrodkach wypoczynkowych i innych potencjalnie niebezpiecznych pożarowo obiektach. To działania zmierzające do budowy i utrzymania dojazdów pożarowych umożliwiających szybki dojazd samochodom pożarowym. Woda jest głównym środkiem gaśniczym pożarów lasów, dlatego budowane są nowe i modernizowane istniejące punkty czerpania wody. W ubiegłym roku Nadleśnictwo Brodnica zbudowało nowy punkt czerpania wody na Jeziorze Melno w miejscowości Niewierz, zabezpieczając w stu procentach potrzeby nadleśnictwa w tym zakresie.

Pas przeciwpożarowy

 

Punkt czerpania wody

W sobotnie popołudnie, 6 kwietnia, miał miejsce pierwszy w tym roku pożar lasu. Spaleniu uległa powierzchnia 0,42 ha oddziału 276g Leśnictwa Karbowo. Pierwszy tydzień akcji bezpośredniej w Nadleśnictwie Brodnica i cały podjęty trud zabezpieczenia pożarowego okazał się niewystarczający. Śledztwo prowadzone przez miejscową Policje trwa, jednak miejsce wystąpienia pożaru oraz jego początek w dwóch miejscach wskazują znowu na udział człowieka, niestety prawdopodobnie celowe działanie. Brodniccy leśnicy zawsze doceniali, że gospodarują lasami wśród odpowiedzialnego społeczeństwa, świadomego niebezpieczeństw, jakie niosą pożary lasu. Do tej pory nie mieliśmy na Pojezierzu Brodnickim podpalaczy. Może to był tylko incydent, choć wczoraj, w tym samym rejonie, może 200 metrów od poprzedniego pożaru, miał miejsce kolejny, tym razem w lesie miejskim. Tylko dzięki szybkiemu alarmowaniu – osoby postronnej oraz błyskawicznej akcji Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy pożar został szybko zażegnany. A miejsce ważne zarówno dla leśników jak i strażaków gdyż wewnątrz kompleksu leśnego znajdują się mieszkania komunalne. Miejsce, w którym na terenie Nadleśnictwa Brodnica, w ostatnich latach najczęściej wybuchają pożary lasu, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Wobec zaistniałych pożarów, Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica apeluje do mieszkańców Brodnicy oraz Policji o wzmożoną czujność i alarmowanie w razie zauważenia podejrzanych działań. Tu nie chodzi tylko o trwałość lasów, choć to ważne chyba dla wszystkich, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo Mieszkańców Brodnicy.