Asset Publisher Asset Publisher

Odbudowa populacji zwierzyny drobnej

Nadleśnictwo Brodnica, realizując program odbudowy populacji zwierzyny drobnej, zasiedliło teren Ośrodka Hodowli Zwierzyny Mszano kuropatwami w ilości 210 osobników.

Kuropatwy, niegdyś stanowiące liczną populację, dziś wymagają reintrodukcji.

Działania, które systematycznie podejmuje Nadleśnictwo Brodnica daje efekty i rodzimy gatunek powoli wraca do krajobrazu naszych łąk i pól.