Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie

     W związku z wejściem w życie z dniem 01.04.2018 roku ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku poz. 651) informuję, że poszkodowani rolnicy kierują zgłoszenia szkód łowieckich do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA BRODNICA

mgr inż. Henryk Kapusta