Asset Publisher Asset Publisher

Otwarcie drogi gminnej Tylice-Małki

Nadleśnictwo Brodnica jako jednostka Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe od lat bierze udział w realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych.

Dnia 25 sierpnia br. odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej Tylice-Małki, której długość wynosi 2489,30 metrów. Łączny koszt inwestycji to 3 973 412,61 zł brutto, z czego 1 460 000 złotych pochodzi ze środków Lasów Państwowych.

W imieniu Lasów Państwowych wstęgę uroczyście przecinał Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica Pan Przemysław Jagiełło. Nasze nadleśnictwo reprezentowali także: Hubert Malina - leśniczy ds. łowieckich oraz Mikołaj Jastrzembski - podleśniczy Leśnictwa Małki, na którego terenie ww. droga się znajduje.

W otwarciu drogi udział wzięli także:

- Pan Paweł Klonowski - wójt Gminy Bobrowo,

- Pani Żaneta Karbowska reprezentująca Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Panią Annę Gembicką,

- sołtys gminy Tylice Pan Marcin Szmeichel,

- ks. kan. Józef Jarzembowski,

- Pani Anna Małkiewicz - radna Rady Powiatu,

- Pan Adam Ziółkowski - wiceprzewodniczący rady gminy Bobrowo,

- przedstawiciele i radni gminy Bobrowo,

- Pan Czesław Głowacki - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy,

- Pan Rafał Wrzosek - inspektor nadzoru infrastruktury drogowej,

- Pan Paweł Witkowski - prezes OSP Zgniłobłoty.

Nowo wybudowany odcinek drogi jest doskonałym przykładem, jak można skutecznie współpracować w celu realizacji wspólnego celu. Znaczna część drogi przebiega przez kompleks leśny zarządzany przez Nadleśnictwo Brodnica. Inwestycja ułatwi prowadzenie gospodarki leśnej i poprawi bezpieczeństwo pożarowe. Zapewni logistykę w zakresie wywozu drewna przez firmy zaopatrujące się w Lasach Państwowych w ten niezastępowalny i wszystkim potrzebny surowiec.

Dzięki wspólnym działaniom Lasów Państwowych i samorządów poprawiamy jakość infrastruktury drogowej naszego regionu, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania lokalnej sieci dróg przez społeczeństwo. Jest nam niezmiernie miło, że możemy w tak znaczącym stopniu zmieniać okolice na lepsze.