Asset Publisher Asset Publisher

Pielgrzymka do Częstochowy. Zawierzamy Maryi rodzinę polskich leśników

W Częstochowie 17 września nie zabrakło brodnickich leśników. Nadleśniczy Jarosław Molendowski wraz z pracownikami Nadleśnictwa Brodnica udali się pod obraz Pani z Jasnej Góry.

Tam przybyli oddali w opiekę Maryi swoje rodziny, siebie, tych, którzy przybyć nie mogli, całą naszą leśną rodzinę, cały zespół ludzi pracujących na rzecz dobra polskich lasów.

Człowiek otrzymał dar, jakim jest bogactwo przyrody dany nam do użytku i pod opiekę. Nie wszystko zależy od ludzi, zdarzają się sytuacje w przyrodzie, które trudno przewidzieć. Działamy, reagujemy, ale i mocno wierzymy i to Częstochowskiej Pani powierzamy pod opiekę siebie i las.