Asset Publisher Asset Publisher

Pierwsza pomoc - szkolenie dla pracowników Nadleśnictwa Brodnica

W dniach 22. i 23.11.2017 roku w Nadleśnictwie Brodnica odbyło się szkolenie dla pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie prowadzili ratownicy medyczni - profesjonaliści Fundacji MaxLife, których celem było przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. 

W szkoleniu uczestniczyły 54 osoby, które w grupach 6-9 osobowych uczyły się i przypominały, jak skutecznie i bezpiecznie udzielić pierwszej pomocy. Zajęcia teoretyczne wymiennie z zajęciami praktycznymi sprawiły, że każdy uczestnik miał możliwość przećwiczenia czynności ratujących życie z uwzględnieniem tematu udzielenia pierwszej  pomocy w przypadku ugryzienia przez żmiję, kleszcza oraz zatrucia środkami chemicznymi.

Dni, które przeznaczyliśmy na przypomnienie, utrwalenie i naukę w udzielaniu pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi były dniami w pełni  wykorzystanymi. Takie szkolenia uczą odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, kształtują odpowiednie zachowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Trzeba pamiętać, że pokonany lęk oraz  poprawna i szybko udzielona pierwsza pomoc może uratować zdrowie lub życie drugiemu człowiekowi.

Dziękujemy Fundacji MaxLife za profesjonalizm, zaangażowanie, atrakcyjność, skrupulatność w przeprowadzonym szkoleniu.