Asset Publisher Asset Publisher

Pożegnanie Nadleśniczego

W związku z przejściem na emeryturę Nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica Pana Grzegorza Karolaka w dniu 20 lipca 2020 roku, w obecności Zastępcy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Pana Ireneusza Norberta Jałozy oraz Głównego księgowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Pana Ariela Skwiercza, odbyło się przekazanie agend Nadleśnictwa.

Serdecznie dziękujemy Panu Nadleśniczemu Grzegorzowi Karolakowi za wieloletnia współpracę i zarządzanie firmą, jednocześnie życząc samych miłych chwil na zasłużonej emeryturze.

Od dnia 21 lipca 2020 roku obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica pełni Pan Paweł Prucnal.