Asset Publisher Asset Publisher

Sadzenie Lasu w Nadleśnictwie Brodnica

Wiosna to bardzo pracowity czas dla leśników. W tym okresie rozpoczynamy działania związane z odnową lasów.

To doskonała pora na sadzenie młodego pokolenia drzew. Dbając o trwałość lasu i ciągłość jego użytkowania, przestrzegamy fundamentalnej zasady zrównoważonej gospodarki leśnej.

Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników służby leśnej i zakładów usług leśnych w tym roku wiosną na terenie Nadleśnictwa Brodnica powstało blisko 120 ha nowych upraw leśnych. Głównie sadziliśmy sosnę, dęby, buki, brzozę. Swoje miejsce znalazły również takie gatunki jak modrzew, lipa, klony oraz inne cenne gatunki biocenotyczne, miododajne i owocodajne. W sumie posadziliśmy ponad 1,2 mln sztuk młodych drzewek.

W dniu 6 kwietnia 2024 roku w Leśnictwie Ostrówki odbyło się wspólne sadzenie lasu przez pracowników Nadleśnictwa Brodnica oraz zaproszonych gości wraz z rodzinami.

Uczestnicy wydarzenia po krótkim instruktażu prawidłowego sadzenia przeprowadzonego przez miejscowego leśniczego rozpoczęli pracę. Dzięki zapałowi do pracy szybko i sprawnie posadzono nowe pokolenie sosnowego lasu na powierzchni ponad 1 ha sadząc przy tym prawie 10 tys. nowych drzewek. W sadzeniu lasu uczestniczyło blisko 150 osób! Po wspólnej pracy na wszystkich uczestników wydarzenia przy ognisku czekał ciepły posiłek oraz upominki upamiętniające to wydarzenie.

Akcja sadzenia była doskonałą okazją do edukacji oraz promowania świadomości ekologicznej. Poprzez wspólne działania zaproszeni goście uczestniczyli nie tylko w procesie odnawiania, ale również zdobywali wiedzę na temat znaczenia lasów dla naszego środowiska oraz sposobów ochrony przyrody.