Asset Publisher Asset Publisher

Środowisko ponad wszystko

W sobotę 16 września 2017 r., na terenie parku przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy odbył się festyn, zorganizowany przez Starostwo, pod hasłem „Środowisko ponad wszystko - VI Letnie spotkanie z ekologią".

Do udziału w festynie zaproszono również Nadleśnictwo Brodnica, które wystawiło swoje stoisko prowadząc aktywną edukację oraz liczne konkursy dla dzieci i młodzieży. Zaprezentowane zostały m.in. próbki drewna oraz sadzonki drzew i krzewów leśnych.

Impreza ta była kolejną okazją do przybliżenia brodnickiej społeczności wiedzy o przyrodzie oraz roli leśników w jej kształtowaniu i ochronie.